Hotel Modern

Een gigantische maquette van het eilandenrijk Indonesië vult het podium. De spelers van Hotel Modern proberen de koloniale geschiedenis te doorgronden, en dwalen met minicamera’s door oerwouden en rijstvelden, langs tempels, vulkanen, dorpjes en moskeeën. De beelden die ze filmen worden op een groot scherm geprojecteerd, de eilanden en hun bewoners komen zo levensgroot tot leven.

Het verhaal begint in 1597: het eerste Nederlandse schip komt aan. Er worden handelsposten gesticht, die uitgroeien tot steden. We volgen het gewelddadige spoor van de ondernemende Nederlanders, die zich in 300 jaar het hele eilandenrijk toe-eigenen en zien hoe ze uiteindelijk na een bloedige guerrilla-oorlog het land weer moeten verlaten.

Hotel Modern werd wereldberoemd met de voorstellingen De Grote Oorlog en Kamp, waarin de loopgravenstrijd uit de Eerste Wereldoorlog en het leven en sterven in een nazi-kamp worden verbeeld. In Ons Wereldrijk richt het gezelschap haar blik op de opkomst en ondergang van ‘Ons Indië’.

De Volkskrant ★★★★
“Ons wereldrijk is door de toewijding en humor van Hotel Modern nooit ondraaglijk zwart.”

Recent won Hotel Modern nog de Wim Meilinkprijs 2019, de tweejaarlijks uitgereikte oeuvreprijs van de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel. De jury noemt het makersdrietal Herman Helle, Arlène Hoornweg en Pauline Kalker ‘grootheden van de kleine schaal’.

Ons wereldrijk
 • CREDITS

  Voorstellingsconcept: Herman Helle, Arlène Hoornweg, Pauline Kalker
  Makers en spelers: Pauline Kalker, Arlène Hoornweg, Herman Helle
  Beeld: Herman Helle

 • SPEELLIJST

  Tournee aanstaande of afgerond.

  Bekijk de hele speellijst

  Tournee aanstaande of afgerond.

 • Over Hotel Modern

  “Herman Helle, Arlène Hoornweg en Pauline Kalker van Hotel Modern hebben in 20 jaar een oeuvre opgebouwd van memorabele miniatuurvoorstellingen die ingrijpende verhalen invoelbaar maken. Hotel Modern is beroemd geworden met een eigenwijs, luchtig en tegelijkertijd diepzinnig spel met spullen, filmbeeld en illusie. […]

  Hotel Modern vertaalt de grote mensenwereld in het kleine alledaagse. Onze diepste angsten en verlangens worden teruggebracht naar de hanteerbaarheid van een houtje en een touwtje. En in die wereld mag de toeschouwer mee en de eigen fantasie en gevoelend de vrije loop laten. Hoe onwaarschijnlijk alledaags en groots is dat. Hulde. Niets dan groot respect en hulde.”